Επιστροφές

Επιστροφές δεν γίνονται δεκτές για το λόγο ότι το κάθε προϊόν σχεδιάζεται και κατασκευάζεται ειδικά για την κάθε παραγγελία και είναι προσωποποιημένο. Πριν την αποστολή της παραγγελίας σας, σας αποστέλλεται φωτογραφία μέσω e-mail με το προϊόν για να το ελέγξετε για πιθανόν λάθη. Αλλαγές γίνονται δεκτές μόνο αν σας έρθει διαφορετικό προϊόν από αυτό που σας έχει σταλεί με φωτογραφία στο e-mail σας.